Solicita oferta
Regulament

TOMBOLA PRIMAVERII LA SF TRAVEL

Art.1 Organizatorul

Organizatorul prezentei tombole este SC SF TRAVEL SRL, persoana juridica romana, avand sediul social in Bucuresti, Strada Candiano Popescu, nr.41, Corp B, Sector 4,cod 040581, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6756/1998, C.U.I. RO10818970, reprezentata prin dl Dan Ioan Simionescu, in calitate de Administrator .

Tombola se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii, denumit in continuare „Regulamentul”.

 Art.2 Durata si locul de desfasurare al tombolei

Tombola se desfasoara pe parcursul a 8 (opt) zile, in perioada 01 - 08 martie 2022.

Tombola se desfasoara in locatia magazinului SF TRAVEL din Centrul Comercial Orhideea, in incinta magazinului Altex, in perioada 01 - 08 martie 2022.

 Art.3 Dreptul de participare

Prezenta Tombola este deschisa tuturor persoanelor fizice majore, cu domiciliul actual in Romania, denumite in continuare „Participantii”.

Angajatii SC SF TRAVEL SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora, nu au dreptul de a participa la prezenta Tombola.

 Art.4 Regulament oficial al Tombolei

Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricarei persoane, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a Tombolei, prin accesarea paginii www.SFTRAVEL.ro/tombola-primaverii

Prin participarea la aceasta Tombola se prezuma cunoasterea Regulamentului si Acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.SFTRAVEL.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 Art.5 Mecanismul de desfasurare al Tombolei

Pentru participarea la Tombola, orice persoana interesata, trebuie completeze talonul de tombola si sa il plaseze in urna special amenajata in magazinul SF TRAVEL, din Centrul Comercial Orhideea, in incinta magazinului Altex .

Talonul de tombola va fi pus la dispozitie oricarei persoane care ne viziteaza in magazinul SF TRAVEL din Centrul Comercial Orhideea, in incinta magazinului Altex.

 Este obligatoriu ca pe talonul de participare să fie completate datele de identificare: nume, prenume, adresa e-mail. Este opţională completarea rubricii privind numarul de telefon.

O persoana poate intra in Tombola o singura data.

Se vor considera valide, taloanele de participare care îndeplinesc următoarele condiţii:

     - Sunt completate în mod lizibil toate rubricile, cu excepţia rubricii privind numarul de telefon, a cărei completare este opţională

    - Sunt completate de persoane care îndeplinesc condiţiile Art. 3

Prin completarea talonului de participare şi introducerea acestuia în urnă, participanţii se obligă să respecte prevederile prezentului Regulament.

Prin participarea la această tombolă, participanţii sunt de acord să primească oferte de vacanta de la agentia de turism SF TRAVEL.

Art.6 Desemnarea castigatorului

Desemnarea castigatorului va avea loc pe data de 14 martie 2022.

Extragerea talonului castigator se va face de catre Organizator .

Castigatorul Tombolei va fi anuntat, prin mesaj, la adresa de email indicata pe talonul de tombola sau telefonic, daca acesta a furnizat aceasta informatie, in ziua organizarii extragerii.

Art.7 Premiul si acordarea acestuia

7.1.Premiul

In cadrul prezentei Tombole, se va acorda urmatorul premiu:Tableta HUAWEI MatePad T 10, 9.7", 32GB, 2GB RAM, Wi-Fi .Valoarea premiului este de 520 lei.

 Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei Tombole nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii oferite de SF TRAVEL, cat nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului.

7.2 Intrarea in posesia premiului

 Castigatorul va fi anuntat prin mesaj la adresa de email indicata pe talonul de tombola sau telefonic,daca a furnizat aceasta informatie.

 In cazul in care castigatorul nu raspunde in termen de 3 zile mesajului trimis de Organizator, premiul nu ii mai poate fi atribuit, astfel incat se va realiza o alta extragere  pentru desemnarea unui alt castigator .

 Castigatorul va ridica premiul de la sediul SC SF TRAVEL SRL, situat pe Strada Candiano Popescu nr.41, sector 4, Bucuresti, in termen de 7 zile de la instiintare.

Art. 8 Conditiile de invalidare ale premiului 

Castigul din prezenta Tombola va fi invalidat in cazul in care participantul incalca sau nu indeplineste toate cerintele de participare ale Organizatorului.  

Art.9 Intreruperea Tombolei

Tombola va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, explicata si anuntata prealabil publicului.

 Art.10 .Responsabilitate

Prin participarea la Tombola, toţi participanţii, inclusiv câştigătorul, sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualului câştigător.

Prin participarea la această Tombolă toţi participanţii sunt de acord să primească informaţii despre promotiile şi ofertele de vacanţă ale SC SF TRAVEL SRL.

Organizatorul va face public numele câştigătorului şi premiul acordat în cadrul acestei Tombole, cu acordul expres al acestuia din urma, pe pagina de facebook  SF TRAVEL https://www.facebook.com/sftravel.agency

Prin simpla participare la tombolă, participanţii sunt de acord ca datele lor de contact să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de Organizator pentru a fi informaţi cu privire la evenimente, alte târguri şi expoziţii, la care participa SC SF TRAVEL  SRL, respectiv sunt de acord să primească oferte de vacanţe, din partea SC SF TRAVEL SRL.

La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

Art.11 Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, INCLUSIV RESTRICTII IMPUSE DE COVID. 

Art.12 Alte clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor Participantilor. Prin participarea la Tombola, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de Regulamentul Tombolei.

 

SC SF TRAVEL SRL,

Reprezentant

    Ioan Dan Simionescu,

Administrator