Solicita oferta

REGULAMENT TOMBOLA SF TRAVEL

 

Regulament de participare

 

 

Art.1 Organizatorul

Organizatorul prezentei tombole este SC SF TRAVEL SRL, persoana juridica romana, avand sediul social in Bucuresti, Strada Candiano Popescu, nr.41, Corp B, Sector 4,cod 040581, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6756/1998, C.U.I. RO10818970, reprezentata prin dl Dan Ioan Simionescu, in calitate de Administrator si prin dna Laura Pup, Director Vanzari si Marketing.

Tombola se va desfasura conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti Participantii, denumit in continuare „Regulamentul”.

 

 

Art.2 Durata si locul de desfasurare al tombolei

Tombola se desfasoara pe parcursul a 3 (trei) luni, din 06 Septembrie - 05 Decembrie, ora 23:59.

Tombola se desfasoara exclusiv online, pe contul de Facebook al societatii: https://www.facebook.com/sftravel.agency

 

 

Art.3 Dreptul de participare

Prezenta Tombola este deschisa tuturor persoanelor fizice majore, cu domiciliul actual in Romania, denumite in continuare „Participantii”.

Angajatii SC SF TRAVEL SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora, nu au dreptul de a participa la prezenta Tombola.

 

 

Art.4 Regulament oficial al Tombolei

Regulamentul oficial al Tombolei este disponibil oricarei persoane, in mod gratuit, pe intreaga durata de desfasurare a Tombolei, prin accesarea paginii www.SFTRAVEL.ro

Prin participarea la aceasta Tombola se prezuma cunoasterea Regulamentului si Acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.SFTRAVEL.ro cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

 

 

Art.5 Mecanismul de desfasurare al Tombolei

Pentru participarea la Tombola, orice persoana interesata, trebuie sa detina un cont activ si real  de Facebook, sa acceseze pagina oficiala de Facebook a SF TRAVEL, sa dea like paginii, sa distribuie pe pagina personala postarea ce anunta Tombola si sa dea TAG la 3 prieteni virtuali.

O persoana poate intra in Tombola o singura data.

Nu se vor lua in considerare comentariile de pe alte pagini pe care postarea este distribuita. Sunt considerate valabile doar acele comentarii de pe pagina oficiala Facebook a SF TRAVEL. Nu se vor lua in considerare comentariile ce au un limbaj nepotrivit.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica un Participant, daca observa orice fel de comportament, din partea acestuia, prin care se incalca acest Regulament.

 

 

Art.6 Desemnarea castigatorului

Desemnarea castigatorului va avea loc pe data de 6 decembrie 2021.

Extragerea se va face prin tragere la sorti, folosind site-ul random.org. si va fi filmata.

La aceasta tragere la sorti vor intra toti participantii valizi, inscrisi conform regulamentului.

Conform dispozitiilor legale in vigoare, organizatorul va face publice numele castigatorului si castigul acordat pe pagina de Facebook a SF TRAVEL si pe site-ul www.SFTRAVEL.ro

in ziua in care se efectueaza extragerea. De asemenea, castigatorul Tombolei va fi anuntat prin mesaj privat pe Facebook, in ziua organizarii extragerii.

 

Art.7 Premiile si acordarea acestora

7.1 Premiile

In cadrul prezentei Tombole, se va acorda urmatorul premiu:

Pachet Revelion la Bansko, Bulgaria, constand in: cazare 4 nopti/camera dubla, all inclusive, cina festiva de Revelion pentru 2 adulti. Valoarea pachetului de Revelion este de 3.259 lei.

 

Castigatorul premiului oferit in cadrul acestei Tombole nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii oferite de SF TRAVEL, cat nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu poate fi inmanat altor persoane decat castigatorului desemnat.

 

7.2 Intrarea in posesia premiului

Castigatorul va trimite datele de contact (nume complet, adresa de corespondenta, adica adresa pe care doreste sa ii fie expediat premiul, adresa de e-mail si numar de telefon) prin mesaj privat catre SF TRAVEL, pe Facebook, in maxim 72 de ore de la primirea mesajului prin care este anuntat castigator.

In cazul in care castigatorul nu trimite in termen de 72 de ore aceste informatii, castigul nu ii poate fi atribuit, astfel incat se va realiza o alta tragere la sorti pentru desemnarea unui alt castigator. A doua tragere loa sorti va avea loc la 96 de ore de la primul anunt, tragere la sorti ce se va anunta oficial pe pagina de Facebook a SF TRAVEL.

 

 

Art.8 Conditiile de validare ale premiului

Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa urmeze pasii ceruti prin Regulament, pasi ce vor fi specificati foarte clar si in postarea anunt de pe pagina de Facebook a SF TRAVEL, referitoare la Tombola, cat si au obligatia sa respecte toate conditiile stabilite prin prezentul Regulament.

 

 

Art. 9 Conditiile de invalidare ale premiului 

Castigul din prezenta Tombola va fi invalidat in cazul in care participantul incalca sau nu indeplineste toate cerintele de participare ale Organizatorului. 

In cazul in care castigatorul nu comunica datele necesare pentru expedierea premiului, in termen de 72 de ore de la momentul in care primeste notificarea de castig, Organizatorul, SF TRAVEL, isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator.

 

 

Art.10 Intreruperea Tombolei

Tombola va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, explicata si anuntata prealabil publicului.

 

 

Art.11 Prelucrarea datelor personale

Cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), SF TRAVEL SRL are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care Participanții le furnizează despre ei înșiși, un membru al familiei lor ori o altă persoană. SF TRAVEL prelucrează datele cu caracter personal ale Participanților, colectate direct de la aceștia, prin mijloace manuale. Scopul prelucrării datelor este: inscrierea la Tombola SF TRAVEL.

Prin participarea la Tombola SF TRAVEL, Organizatorul, SF TRAVEL, va avea acces la datele publice ale Participanților de pe profilul de Facebook. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Organizator, SF TRAVEL, în calitate de operator si sunt comunicate numai următorilor imputerniciti: Momentum Motion Pictures SRL, providerul de servicii, care administreaza pagina de Facebook a SF TRAVEL si a site-ului SF TRAVEL. Mentionam ca imputernicitii SF TRAVEL SRL ofera o securitate a datelor cel putin la fel de ridicata cu cele oferite de catre societatea noastra. De asemenea conform obligatiilor legale, SF TRAVEL SRL poate comunica datele Participanților catre autorităţile publice.

Datele Participanților vor fi stocate in baza de date SF TRAVEL pe o perioada determinata, 2 ani de la ultima interactiune, conform reglementarilor legislative nationale care incadreaza juridic aceste evenimente. Exceptie va face cazul in care Tombola este oprita inainte de finalizarea ei asa cum este stipulat in Art. 10 de mai sus, ”Intreruperea Tombolei” sau Art. 13 de mai jos ”Forta Majora”.

 

 

Art.12 Obligatiile SF TRAVEL privind datele personale

Participanții beneficiază de dreptul de acces la date, la rectificarea datelor, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor (numai in cazul in care datele sunt prelucrate in mod automat), dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supusi unui proces individual automatizat pe toata perioada colectarii.

Prin acceptarea acestui Regulament de catre participantii la Tombola, SF TRAVEL SRL se obliga sa respecte toate drepturile specificate mai sus pe toate canalele si bazele de date pe care le gestioneaza, inclusiv pe pagina de Facebook a SF TRAVEL, dar nu poate avea control in ceea ce priveste destainuirea datelor prin aplicatia Facebook, acestea intrand exclusiv sub incidenta Termenilor si Conditiilor acestei aplicatii.

Datele vor fi copiate de pe aplicatia Facebook Messenger si stocate pe serverul societatii pe toata perioada colectarii. Imediat dupa copierea datelor, mesajul privat al Participanților va fi sters.

Pentru a va exercita drepturile enumerate mai sus, Participanții pot contacta Organizatorul la adresa de e-mail: office@SFTRAVEL.ro, iar persoana responsabila cu prelucrarea datelor personale va raspunde in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile.

Totodată, daca raspunsul nu îi va multumi pe Participanți sau acesta nu a venit in maxim 30 de zile, Participanții au posibilitatea, dreptul, de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr 28-30, Sector 1, cod postal 010336. Datele Participanților vor fi stocate in baza de date SF TRAVEL pe o perioada determinata, 2 ani de la ultima interactiune, conform reglementarilor legislative nationale care incadreaza juridic aceste evenimente.

 

 

Art.13 Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament, INCLUSIV RESTRICTII IMPUSE DE COVID. 

 

 

Art.14 Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Tombola se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Tombolei se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

 

 

Art.15 Alte clauze

Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor Participantilor. Prin participarea la Tombola, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de Regulamentul Tombolei. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de Regulamentul Tombolei, isi rezerva dreptul de a retrage drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.

Organizatorul isi rezerva dreptul ca, pe timpul Tombolei, sa aduca modificari site-ului in prezentul Regulament fara sa anunte participantii la Tombola. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul Regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Tombole.

 

 

SC SF TRAVEL SRL,

 

Reprezentanti,

 

 

      Ioan Dan Simionescu,                                                                                      Laura Pup,

           Administrator                                                                             Director Vanzari si Marketing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 septembrie 2021